Tuin van Zeeland logo
Stichting Tuin van Zeeland zet zich in voor het behoud van het groene en landelijke karakter van Walcheren.
Hoewel het grootste deel van Walcheren in 2005 door het Rijk is aangewezen als Nationaal landschap, blijkt in de praktijk dat dit predicaat niet voldoende bescherming biedt. Van alle kanten wordt er druk op het landschap uitgeoefend en is het hard nodig gemeenten en provincie regelmatig te wijzen op de plicht die zij hebben inzake de bescherming van ons landschap.
Daarnaast kijkt de Stichting kritisch naar het kapbeleid van gemeenten, provincie en Waterschap en tekent zij zo nodig bezwaar aan.