Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Nieuwsbrief oktober 2016

Aankondiging donateursmiddag

Wat: Lezing
Onderwerp: de Tuin van Zeeland in de ogen van landschapsschilders
Door: Ad Beenhakker
Zeeuw, Planoloog, schrijver Diverse boeken over kunst. “Naar Zeeland” was deze zomer even het bestverkochte boek op Walcheren.
Waar: Kloveniersdoelen
Wanneer: vrijdag 18 november ‘s middags om 16.00 uur
Toegang: Gratis
Dirk Jan Koets

Over Ad Beenhakker en zijn boek

Ad Beenhakker typeert zichzelf als Zeeuw, als planoloog en als kunstliefhebber. Drie kwaliteiten die hij samenbracht in zijn boek “Naar Zeeland, schilders van het Zeeuws Landschap”. Ruim dertig schilderijen betreffen Walcheren. Beenhakker zal die schilderijen laten zien en er over vertellen.
Zijn opmerkingen over de schilderkunst zijn helder in vergelijking met het vaak cryptische proza waar veel kunstrecensenten patent op hebben.
Beenhakker voelde zich als provinciaal planoloog vaak een "dokter van het landschap". "Maar", zegt hij, "sinds de provincie planologische taken naar de gemeenten heeft doorgeschoven, ontstaan er allerlei kwalen. Gemeentes kijken alleen naar hun eigen grondgebied. Recreatiebebouwing is vaak van een ontzettende knulligheid en de entree van Middelburg vanaf de A 58 doet pijn aan je ogen”.
De schilderijen zijn nog tot 6 november in het Marie Tak van Poortvliet museum in Domburg te zien. Ruim twintig landschappen uit Beenhakkers boek worden daar getoond.

Rapport Rekenkamer

Het afgelopen jaar was heftig. Grote uitgaven voor bijzondere -gelukkig eenmalige- projecten. De adviezen van Sneep en advocaat voor de Loskade en de schenking van een herinneringsboom aan Vlissingen waren zinvol en verantwoord, met verschillend resultaat. Gelukkig hebben we voldoende reserves om ons dit te kunnen veroorloven. Dankzij uw trouwe donaties in vele jaren. En een zuinig beleid in de reguliere uitgaven.
Zo kunnen we het samen nog lang volhouden. Het blijft nodig.
Hier een globaal overzicht van onze financiën.

Uitgaven
vaste kosten (website, bank, secretariaat e.d.) € 1000
nieuwsbrieven € 400
donateursmiddag € 365
bijzondere projecten € 2600
*Loskade € 1650
*boom Vlissingen € 950
 
Inkomsten
donaties € 1800

Behoud Nollebos

Het is angstvallig stil rond het Nollebos. De groep Behoud Nollebos heeft in de naamvoering een wijziging ondergaan en heet voortaan Nollebos Westduinpark, omdat men vreest dat de projectontwikkelaar ook het Westduinpark erbij wil trekken om zo de druk op het oorspronkelijke plangebied wat te verzachten.
Deze groep is volop bezig. Er is een grote posteractie gestart. De posters worden huis aan huis en via supermarkten verspreid. Sympathisanten kunnen deze posters voor het raam hangen.
Er is nauw contact met de Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten. Ook onze Stichting houdt de vinger aan de pols. Het wachten is vooral op de visie van de Provincie op de Kustbebouwing, die in december naar buiten komt.
We informeren U via onze website en in een volgende nieuwsbrief.

Rittenburg

Met de gemeente Middelburg en de groengroep Rittenburg (uit het wijkteam) is de volgende fase van dit uitbreidingsgebied besproken. Diverse voorstellen om beplanting (bomen en struiken) te verwijderen voor meer uitzicht, vrij doorzicht op speelweide en toevoeging extra woning en de wijze van onderhoud zijn in dit overleg niet overgenomen. Behoud van de gezonde bomen en struiken en een extensief beheer is bepleit.

Sprenckpark

De definitieve versie van de hoogstamfruitboomgaard wordt nu door Stichting Landschapsbeheer Zeeland getekend. Begin 2017 worden de 35 bomen geplant. Oude appelrassen met prachtige namen als Zoete Bloemee, Dubbele Bellefleur, Bramley Seedling, de bekendere Sterappel, Rode Boskoop komen tot leven, evenals de Juttepeer, de Pondspeer en de Beurre de Merode. De soortenrijkdom wordt nog vergroot door de aanplant van pruim, morel, kweepeer, mispel en amandel. Deze laatste bloeit al in januari. In de buurt van de bloementuin komt een bankje, dat bereikbaar is via het rollatorpad. Bij de oever van de sloot komt een Zeeuwse haag, met prominent enkele meidoorns. Schapen worden ook geweid in dit deel van het park. De aanleg begint dit jaar, samen met de bouw van de nieuwe huizen aan de Sprencklaan.

Boomdijk Nieuw en St.Joosland

Onze verwachting dat de bomen in het oostelijk deel van deze dijk afgelopen winter zouden worden vervangen is gelukkig niet uitgekomen. Zo hebben we nog een extra zomer van deze fraaie dijk kunnen genieten. Maar Staatsbosbeheer heeft er nu wel prioriteit aan gegeven. Vanaf 17 oktober gaat men aan de slag. Wees snel als u hier nog eenmaal van de prachtige herfsttooi wilt genieten.

Kerkstraat Koudekerke

Van de 4 oude lindes dreigen er 2 gekapt te gaan worden. De woningbouwvereniging heeft in het kader van de verbouwingsplannen van de woningen een omgevingsvergunning aangevraagd. Wij hebben hiertegen bezwaar gemaakt.

Curiosa

Met het plaatsen van het hekwerk langs de speelplaats was zorgvuldig rekening gehouden met de boom. Een jaar later is de knik een grap geworden (kunst, oude toegang, pisplek voor honden?).

Sinds prinses Irene weten we dat bomen iets te zeggen hebben. Wist u dat bomen soms ook een handje geven?

Pure bomenliefde. Je schuurtje om een boom bouwen. Ook de watervoorziening subtiel geregeld. Bijna een doorgezakte boomhut.