Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Nieuwsbrief juni 2017

Goed nieuws is geen medianieuws.

Wat doet de TvZ?

Heeft de TvZ ook successen?

Werken aan resultaat

Het is wel eens goed om terug te kijken en om stil te staan bij de acties die gevoerd zijn door de stichting “de Tuin van Zeeland”. Wat doet het bestuur van de stichting zo al, hoe krijgt ze de informatie, maar bovenal: wat zijn de resultaten. Het is niet altijd duidelijk wat er bereikt is. Dikwijls is wel duidelijk waar de slechte resultaten zijn behaald. Slecht nieuws is voor de media natuurlijk leuker dan goed nieuws. Denk maar eens aan de Loskade, waar alle abelen plaats moesten maken voor iele staken. Maar zeg nu zelf: is de grandeur van de Loswal verbeterd? Het zal vele decennia duren voordat dat het geval zal zijn. Zo heeft de stichting ook geen succes gehad met de abelen aan de Pres. Rooseveltlaan. Die zijn onder groot protest verdwenen.

Toch zijn er beslist positieve zaken te melden. Deze halen meestal niet de pers. Het zijn ook dikwijls kleine successen, tot stand gekomen in samenspraak met gemeentes, Waterschap of Staats Bos Beheer. Na overleg met de gemeente kwam de wilg terug op de Cleene Hooge, nadat die door brand was vernield. Nadat we hoorden dat de Zweedse lijsterbessen langs de Seissingel zouden moeten verdwijnen, is door de stichting bewerkstelligd dat, na intensief overleg, de gezonde bomen konden blijven staan. Ook veel bomen op het Bolwerk zijn behouden door toedoen van de stichting. Langs de Koudekerkse- Middelburgseweg zijn veel essen gespaard na de herinrichting. Een gevolg van actief overleg met de overheid is, dat wij nu veelal in het vooroverleg betrokken worden als het bomen betreft in de kernen van Walcheren, maar ook in het buitengebied.

In de komende tijd staan weer enkele grote projecten op de rol. Hiervoor zullen we weer veel moet overleggen met de diverse instanties en mogelijk ons laten bijstaan door juristen.

Natuurlijk gaat een en ander niet van zelf. Door de grote achterban van mensen met een “groen hart” en de vele donateurs kunnen we het werk goed blijven doen. Echter: door de vergrijzing kunnen niet alle donateurs ons actief blijven steunen en de jongere garde heeft vooralsnog geen tijd voor bomen, groen en een goede leefomgeving voor henzelf en de kinderen.

Een andere manier van actie voeren door de Tuin van Zeeland is door onze steun toe te zeggen en ons aan te sluiten bij de acties van o.a. het Nollebos, de Kustvisie en de Cleene Hooge. Ook kunnen wij andere instanties vragen onze zaken te steunen.

Met alle steun die we in het verleden van u hebben gekregen en nog zullen krijgen, geeft ons de energie om nog lang door te gaan.