Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Start
  Nieuws
 
Nieuwsbrief oktober 2016
Nieuwsbrief juni 2016
Nieuwsbrief maart 2016
Nieuwsbrief oktober 2015

Aankondiging donateursmiddag

Wat: Lezing
Onderwerp: de Tuin van Zeeland in de ogen van landschapsschilders
Door: Ad Beenhakker
Zeeuw, Planoloog, schrijver Diverse boeken over kunst. “Naar Zeeland” was deze zomer even het bestverkochte boek op Walcheren.
Waar: Kloveniersdoelen
Wanneer: vrijdag 18 november ‘s middags om 16.00 uur
Toegang: Gratis
Dirk Jan Koets

Over Ad Beenhakker en zijn boek

Ad Beenhakker typeert zichzelf als Zeeuw, als planoloog en als kunstliefhebber. Drie kwaliteiten die hij samenbracht in zijn boek “Naar Zeeland, schilders van het Zeeuws Landschap”. Ruim dertig schilderijen betreffen Walcheren. Beenhakker zal die schilderijen laten zien en er over vertellen.
Zijn opmerkingen over de schilderkunst zijn helder in vergelijking met het vaak cryptische proza waar veel kunstrecensenten patent op hebben.
Beenhakker voelde zich als provinciaal planoloog vaak een "dokter van het landschap". "Maar", zegt hij, "sinds de provincie planologische taken naar de gemeenten heeft doorgeschoven, ontstaan er allerlei kwalen. Gemeentes kijken alleen naar hun eigen grondgebied. Recreatiebebouwing is vaak van een ontzettende knulligheid en de entree van Middelburg vanaf de A 58 doet pijn aan je ogen”.
De schilderijen zijn nog tot 6 november in het Marie Tak van Poortvliet museum in Domburg te zien. Ruim twintig landschappen uit Beenhakkers boek worden daar getoond.


Stichting Tuin van Zeeland zet zich in voor het behoud van het groene en landelijke karakter van Walcheren.
Hoewel het grootste deel van Walcheren in 2005 door het Rijk is aangewezen als Nationaal landschap, blijkt in de praktijk dat dit predicaat niet voldoende bescherming biedt. Van alle kanten wordt er druk op het landschap uitgeoefend en is het hard nodig gemeenten en provincie regelmatig te wijzen op de plicht die zij hebben inzake de bescherming van ons landschap.
Daarnaast kijkt de Stichting kritisch naar het kapbeleid van gemeenten, provincie en Waterschap en tekent zij zo nodig bezwaar aan.
 
Programma donateur-middag 18 november
Inloop met koffie/thee 15.45 uur
 
Praatje van de voorzitter 16:00 uur
 
Start lezing rond 16.20 uur